Diva FB-R

Divas FB-R

 

ÖSTERSUNDRETRIEVER (FB-R)SSRK

2015-08-08Domare SANDELIN LOTTEN

Genomförd FB-R

Skott genomfört med : 9 mm

1a1 Intresse utlägg : 4

1a2 Vägen ut : 5

1a3 Gripande : 1

1a4 Grepp : 1

1a5 Bärande : 1

1a6 Vägen in : 1

1b1 Intresse utlägg : 4

1b2 Vägen ut : 4

1b3 Gripande : 3

1b4 Grepp : 3

1b5 Bärande : 3

1b6 Vägen in : 3

2a Grip/förarstöd : 4

2b Gripande/omtag : 3

2c Grepp : 5

2d Vägen in : 1

2e Lek med föremålet: 5

3a Grip/förarstöd : 4

3b Gripande/omtag : 3

3c Grepp : 4

3d Vägen in : 1

3e Lek med föremålet: 2

4a Aktivitet : 3

4b Ljud : 1

5a Förföljande : 3

5b Nyfikenhet : 4

5c Grip/förarstöd : 4

5d Lek med föremålet: 2

6a Intresse : 5

6b Ljud : 4

7a Uthållighet/tid : 5

7b Marktäckning : 3

7c Fart : 5

7d Engagemang : 4

7e Kontakt förare : 2

8a Respekt : 3

8b Engagemang : 4

8c Uthållighet/tid : 4

8d Fysiska försök : 4

8e Kontakt förare : 3

9a Gripande : 1

9b Gripande/omtag : 1

9c Grepp : 1

10a Aktivitet : 3

10b Ljud : 1

11a Intresse : 4

11b Rädsla : 1

 

Kennel Camabaros

Anna Siikavuopio & Veronica Siikavuopio