Diva FB-R

Divas FB-R


ÖSTERSUNDRETRIEVER (FB-R)SSRK

2015-08-08Domare SANDELIN LOTTEN

 

Genomförd FB-R 

Skott genomfört med :   9 mm 

1a1 Intresse utlägg :   4 

1a2 Vägen ut :   5 

1a3 Gripande :   1 

1a4 Grepp :   1 

1a5 Bärande :   1 

1a6 Vägen in :   1 

1b1 Intresse utlägg :   4 

1b2 Vägen ut :   4 

1b3 Gripande :   3 

1b4 Grepp :   3 

1b5 Bärande :   3 

1b6 Vägen in :   3 

2a Grip/förarstöd :   4 

2b Gripande/omtag :   3 

2c Grepp :   5 

2d Vägen in :   1 

2e Lek med föremålet:   5 

3a Grip/förarstöd :   4 

3b Gripande/omtag :   3 

3c Grepp :   4 

3d Vägen in :   1 

3e Lek med föremålet:   2 

4a Aktivitet :   3 

4b Ljud :   1 

5a Förföljande :   3 

5b Nyfikenhet :   4 

5c Grip/förarstöd :   4 

5d Lek med föremålet:   2 

6a Intresse :   5 

6b Ljud :   4 

7a Uthållighet/tid :   5 

7b Marktäckning :   3 

7c Fart :   5 

7d Engagemang :   4 

7e Kontakt förare :   2 

8a Respekt :   3 

8b Engagemang :   4 

8c Uthållighet/tid :   4 

8d Fysiska försök :   4 

8e Kontakt förare :   3 

9a Gripande :   1 

9b Gripande/omtag :   1 

9c Grepp :   1 

10a Aktivitet :   3 

10b Ljud :   1 

11a Intresse :   4 

11b Rädsla :   1


            Kennel Camabaros

Anna Siikavuopio & Veronica Siikavuopio