Info valpköpare / Info PuppiebuyersInformation till valpköpare 

När ni köper en valp av oss är valparna                                               


-Registrerade i SKK

-Dolda fel försäkrade i 3 år

-ID-märkta

-Vaccinerade & avmaskade

-Veterinärbesiktigade

 


Valparna säljs enligt SKK och Curly Coated Retriever klubbens rekommendationer för hälsokrav och meriter.


Vi kommer att ha kennelträffar, träningsläger och anordna kurser. Våra valpköpare är alltid välkomna att kontakta oss för råd, träningstips osv. Vi vill gärna behålla kontakten med de som valt att köpa valp av oss.   


Vi ser gärna att våra valpköpare har som mål att ställa ut och arbetsmeritera hundarna på något sätt, men det viktigaste är att hundarna får leva ett aktivt liv. För våran framtida avel är målet att samtliga valpar blir höftledsröntgade samt att så många som möjligt genomgår MH-beskrivning.


 

Om ni har frågor om rasen eller om aktuella kullar så kontakta oss gärna! Självklart finns möjlighet att komma till oss och träffa hundarna!

Information for puppiebuyers

Puppies are sold according to Swedish Kennel Club and Curly Coated Retriever club recommendations for health requirements and qualifications.

 

We will have kennel meets, training camps and training courses. Our buyers are always welcome to contact us for advice, training tips, etc. We would like to maintain contact with those who chose to buy a puppy from us.

 

We encourage our buyers aims to show and qualify the dogs in some kind of worktest, but the important thing is that the dogs can live an active life. For our future breeding is the goal that all puppies are hip x-rayed and that many as possible undergoing MH-description.


If you have questions about the breed or about current litters please contact us! Of course it is possible to come to us and meet the dogs!